Zapraszamy do rezerwacji salki prób DREWUTNIA. 

Drewutnia wyposażona jest w:

- zestaw perkusyjny 

  gretsch catalina club jazz,

- combo basowe,

- piec gitarowy VOX + footswitch

- pianino cyfrowe yamaha cvp-92

- 2x mic. dynamiczne 

- yamaha stagepass 300W

- powermixer yamaha emx640

- kolumny Elestra 2x400W

Cennik:

1 godzina / 25zł

2 godziny / 50zł

3 godziny / 65zł

każda następna godzina / 15zł

Regularne wejścia:

4 x w miesiącu po 3h - 220zł 260zł

3x w miesiącu po 3h - 175zł 195zł

Opcja SOLO (pn.-pt. 6:00-14:00)

15zł / godzina

REGULAMIN:

1. Wejście i przebywanie na terenie sali prób 'Drewutnia" jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Przebywanie na terenie sali prób odbywa się wyłącznie w wyznaczonych (zarezerwowanych i opłaconych godzinach).

3. Płatność za wynajem sali prób liczy się na podstawie rezerwacji, a następnie każdej rozpoczętej godziny.

4. W przypadku, gdy czas przebywania w salce prób pokrywa się ze zmianą taryfy godzinowej, opłata naliczana jest proporcjonalnie do cennika.

5. Na terenie sali prób obowiązuje całkowity zakaz używania ognia, palenia czegokolwiek (w tym e-papierosów, iqos'ów, itp.) a także spożywania alkoholu i innych substancji odurzających.

6. Wszelkie szkody zaobserwowane przed rozpoczęciem próby należy natychmiast zgłosić telefonicznie lub smsowo pod numer telefonu 535-635-690. 

7. Za wszelkie szkody powstałe w skutek nienależytego użytkowania sprzętu/lokalu  odpowiada osoba rezerwująca salę. W takiej sytuacji należy natychmiast zgłosić szkodę, a naprawą lub zakupem nowego sprzętu zostanie obciążona osoba najmująca.

8. Pomieszczenie znajduje się pod stałym monitoringiem, a Administratorem danych jest Łukasz Szuba Studio S, H. Poświatowskiej 3-5, 45-002.

9. Opłatę należy uregulować wcześniejszym przelewem lub wyliczoną gotówką w dniu najmu. 

10. W przypadku odwołania rezerwacji na krócej niż 24h przed jej terminem rezerwujący zobowiązany jest do opłacenia 50% kosztów rezerwacji.

11. W sali może przebywać do 8 osób jednocześnie

12. Rezerwacji dokonuje się poprzez sms lub e-mail z podaniem dokładnego terminu, którego dostępność zostanie zweryfikowana i potwierdzona poprzez wiadomość zwrotną. Kontakt pod numerem telefonu 535-635-690 lub adresem kontakt@jazzcentrum.pl

Haliny Poświatowskiej 3-5, 45-002 Opole, Tel: 888-733-690